Auto Partner Auto Partner odnotował 34,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 90,14 mln zł w marcu br., co oznacza wzrost o 14,57% r/r, podała spółka. >>>>  Plan Grupy Auto Partner na 2018 r. zakłada dalszy wzrost skali działalności głównie poprzez wzrost efektywności rozbudowanej sieci dystrybucji, poinformował prezes Aleksander Górecki. Spółka ma plan objęcia i umocnienia drugiej pozycji na krajowym rynku dystrybucji. >>>>   Esotiq & Henderson Esotiq & Henderson odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Esotiq & Henderson nie zamierza wypłacić dywidendy z zysku za 2017 r., gdyż planuje dalsze inwestycje, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Skrzypka. Spółka celuje także w dwucyfrowy wzrost przychodów. >>>>   Grupa Azoty Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>   Grupa Azoty spodziewa się, nowa instalacja do produkcji poliamidów zacznie przekładać się na marże od I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>  Grupa Azoty aktywnie przegląda oferty potencjalnych przejęć na rynkach zagranicznych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>   Grupa Azoty spodziewa się wzrostu rynku nawozów płynnych, w którym ma 90% udziałów, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>   Grupa Azoty liczy na rozpoczęcie budowy instalacji polipropylenu pod koniec 2019 r. (tj. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami), poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>   Grupa Azoty przewiduje, że jej capex w tym roku będzie nieco wyższy niż za 2017 r. i będzie sukcesywnie rósł do 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Airway Medix Airway Medix odnotowało 0,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Vivid Games Vivid Games odnotował 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Qumak Qumak podpisał drugi list intencyjny z Euvic oraz wspólnikami Euvic, który precyzuje warunki połączenia Qumaka z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, poinformowała spółka. >>>>  Biuro Inwestycji Kapitałowych Biuro Inwestycji Kapitałowych odnotowało 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   TXM Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w marcu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była 2% wyższa niż w roku poprzednim. >>>>   Arctic Paper Arctic Paper podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez emitenta w spółce Arctic Paper Investment AB w wysokości około 24 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz około 42 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o zmianie założeń odnośnie okresu ekonomicznej użyteczności aktywów spółki Rottneros AB wynikających z rozliczenia ceny nabycia tej spółki, w efekcie czego zmianie ulegnie całkowity koszt amortyzacji w roku 2017 i 2016. >>>>   Mabion  Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” złożony w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, został wybrany do dofinansowania – wnioskowana kwota wynosi 63,25 mln zł, poinformowała spółka. >>>>    Immofinanz Immofinanz odnotował 181 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 147,4 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem, z uwzględnieniem zaniechanej działalności w Rosji, wyniosła 537,1 mln euro wobec 421,8 mln euro straty rok wcześniej. >>>>   7Levels 7Levels zakończył prace nad prototypem nowej gry, która trafi do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch w 2019 r., poinformowała spółka. Krakowski game deweloper jest w trakcie procedury dopuszczenia akcji do obrotu na rynku New Connect i liczy, że w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi do grona notowanych spółek. >>>>   Bloober Team Feardemic, spółka zależna Bloober Team, będzie wydawcą niezapowiedzianego wcześniej horroru o nazwie kodowej „Mansion”, poinformował Bloober Team. Gra trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch w III kw. 2018 r. >>>>   PKN Orlen Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 4,1 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 5,3 USD/b, podała spółka. >>>>  Marvipol  Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 11,1% r/r do 200 w marcu br., a liczba przekazań wzrosła do 30, czyli również o 11,1% w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>>   Atal Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie II etapu wrocławskiej inwestycji Atal Towers, poinformowała spółka. Do nabywców trafią 292 mieszkania od 32,87 do 129,06 m2 oraz 12 lokali usługowych. Cena brutto za m2 wynosi od 7 300 zł. „Atal Towers to jedna z flagowych inwestycji Atal w skali całego kraju. Wyróżnia ją nie tylko unikalna architektura, ale przede wszystkim wysoka jakość wykonania. Projekt od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród poszukujących mieszkania we Wrocławiu. Obecnie w I etapie inwestycji sprzedaliśmy już wszystkie mieszkania, w drugim wolne są tylko dwa lokale” – powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.  Wittchen   Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16,8 mln zł w marcu 2018 r. i były wyższe o 17% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>   Orbis  Zarząd Orbisu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. >>>>  PGNiG PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała spółka. >>>>  KGHM Polska Miedź Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zdecydowała o unieważnieniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. >>>>  QubicGames QubicGames opracował zaktualizowaną strategię na rok 2018, zakładające m.in. silne zaangażowanie w wydawanie gier na konsolę Nintendo Switch. >>>>   Emperia Holding Maxima Grupe otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie bezpośredniej kontroli nad Emperią Holding, podało Maxima Grupe. >>>>   Grupa Lotos Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,78 USD na baryłce w marcu br. wobec 6,71 USD miesiąc wcześniej i 7,36 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. „Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA); 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE); 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE); 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE); 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE); 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA ), 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii” – czytamy w komunikacie. Victoria Dom Victoria Dom sprzedała 193 mieszkań w I kw. br., wobec 261 zakontraktowanych poprzedniego roku, poinformowała spółka. W tym roku spółka chce zakontraktować łącznie około 1 000 lokali. „Popyt na nowe mieszkania na rynku warszawskim utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie. Odpowiadamy na niego szeroką i atrakcyjną ofertą w konkurencyjnych cenach. Zakładamy, że w całym bieżący roku zakontraktujemy łącznie około 1 000 lokali, co oznaczać będzie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu osiąganego na przestrzeni ostatnich lat” – powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.  Unibep Unibep chce dywersyfikować portfel zamówień w obszarze budownictwa kubaturowego w kierunku większego udziału segmentów przemysłowego, biurowego i hotelowego, kosztem mieszkaniowego, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Ocenił też, że dla budownictwa drogowego bieżący rok powinien być lepszy niż 2017. >>>>   Zarząd Unibepu ocenia, że jego segment deweloperski (skupiony w spółce Unidevelopment) będzie osiągał roczne sprzedaże na poziomie średnio 600 lokali w latach 2018-2020, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. >>>>   Unibep planuje, że w tym roku wyemituje obligacje na łącznie 80 mln zł, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. >>>>  Unibep pozytywnie ocenia perspektywy swojego segmentu budownictwa modułowego (Unibep Unihouse) i spodziewa się, że w tym lub przyszłym roku znajdzie w nim nabywców także na polskim rynku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. >>>>   Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie za ok. 50 mln zł netto, podała spółka. >>>>  Aforti Holding Aforti Holding chce przenieść notowania na rynek główny warszawskiej giełdy na przełomie 2018 i 2019 roku. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti Exchange na zagranicznej giełdzie w ciągu trzech lat. Celem grupy jest utrzymanie 3-cyfrowego tempa wzrostu przychodów i zysku netto, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>    Wikana Wikana zawarła 44 umowy przenoszące własność lokali w okresie I kwartale br. wobec 70 lokali rok temu oraz 74 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 63 lokali rok temu, podała spółka. „Jednocześnie spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I kwartale 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projekcie Osiedle Marina w Lublinie” – czytamy w komunikacie.  J.W. Construction Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 426 sztuk w I kwartale 2018 r. wobec 401 sztuk rok wcześniej, podała spółka. >>>>   Govena Lighting   Govena Lighting podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie własnego centrum badawczo-rozwojowego, podała spółka. Całkowitą wartość projektu spółka szacuje na ponad 9,67 mln zł. Podpisana umowa jest wynikiem uzyskania przez spółkę w grudniu ub. r. pozytywną ocenę projektu >>>>   ING BSK Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję, poinformował bank. >>>>