4fun Media Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. „Zgodnie z uchwałą zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 948 728,20 zł został podzielony w sposób następujący:- kwota 2 441 970,60 zł została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 60 groszy;- kwotę 1 506 757,60 zł postanowiono przelać na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku, natomiast dzień wypłaty ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. ASM Group fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZA), nabył 91,6% udziałów niemieckiej spółki Verticom, podał ASM Group. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Gino Rossi Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w maju br. o 3,4% r/r i wyniosła 17,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. sprzedaż spadła o 12,8% r/r do 67,5 mln zł. >>>>   Unibep Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy Sieleckiej w Warszawie dla OMIG Sielecka za 41 mln zł netto, podała spółka. >>>>  Pekabex Poznańska Korporacja Budowana Pekabex zawarła umowę programu emisji obligacji do 80 mln zł z Bankiem Pekao SA, podała spółka. >>>>  Pragma Inkaso  Rada nadzorcza Pragma Inkaso powołała zarząd z Tomaszem Boduszkiem jako prezesem na nową pięcioletnią kadencję, podała spółka. >>>> PGE, Polenergia Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polenergią, podał Urząd. >>>>  Amica Pomimo słabszych r/r wyników I kwartału Amica pozostaje optymistyczna co do wyników całego roku i oczekuje, że marża EBITDA będzie w nim na poziomie przynajmniej podobnym do ubiegłorocznych 7,2%, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. >>>>   Amica nadal interesuje się pozyskaniem marki Fagor, ale nie jest to jedyna opcja dla spółki. Dlatego nadal chce być gotowa do wydatkowania środków na akwizycje, wynika ze słów wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. >>>>  Silvair Inc. Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Pozyskane środki posłużą m.in. na budowie kanałów dystrybucji produktów o globalnym potencjale rynkowym.