Monnari Trade Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2018 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 13,7 mln zł i były niższe o 14,91% r/r, podała spółka. „Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2018 roku wyniosła ok. 31,1 mln zł. Przychody te były niższe o 13,37 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (35,9 mln zł)” – czytamy w komunikacie.   >>> Zobacz też rekomendacje    Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72% akcji głównej giełdy izraelskiej – TASE w Tel Awiwie, dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł. >>>>   Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł, poinformowała spółka. >>>>   TXM Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w lutym 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 45 mln zł i była 2% niższa niż w roku poprzednim. >>>>   Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,53 mld zł przychodów w 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki. >>>>   Gino Rossi   Sprzedaż Gino Rossi spadła w lutym br. o 22,6% r/r i wyniosła 10,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż spadła o 14,9% r/r do 22,5 mln zł. >>>>    Polenergia Polenergia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł, poinformowała spółka. >>>>   ZPC Otmuchów Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji nie więcej niż 12 748 250 akcji serii E emitowanych z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>   Kogeneracja Kogeneracja odnotowała 131,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Simple Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Grupa Simple zbudowała backlog o wartości ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski. >>>>    Amica Zarząd Amiki ocenia, że 2018 r. powinien „być lepszy” niż miniony, z którego spółka „nie jest zadowolona”, poinformował prezes Jacek Rutkowski. Wskazał także, że w kwestii realizacji strategii Amica wyprzedza cele sprzedażowe, musi jednak poprawiać zyskowność. >>>>   Amica nie negocjuje już zakupu linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor od hiszpańskiej spółki Edesa, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>>  Amica zdecyduje o rekomendacji dywidendy za 2017 r. w II połowie kwietnia. Uzależnia wypłatę od wielkości wydatków, nad których określeniem aktualnie pracuje, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>>  Kruk  Zarząd Kruka zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 5 zł na jedną akcję – łącznie tj. 94 mln zł, podała spółka. Stanowi to jedną trzecią wstępnego, szacunkowego zysku netto osiągniętego w 2017 roku i najwyższą wypłatę w historii spółki, podkreślił Kruk. >>>>   Auto Partner Auto Partner planuje w tym roku skoncentrować się na rentowności, bazując na zbudowanym w ostatnich latach potencjale. W związku z wysoką bazą oddziałów, w 2018 r. spółka planuje mniejsze tempo otwarć, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki. Spółka będzie nadal powiększać sieć niezależnych warsztatów MaXserwis, jej celem na 2018 rok jest zwiększenie ich liczby do około 150 serwisów, dodano. >>>>    Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych, poinformował wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński. >>>>   Vistula Group Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w lutym 2018 r. wyniosły około 50,1 mln zł i były wyższe o około 11,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 103,8 mln zł i była wyższa o ok. 16,7% r/r. >>>>