InterCars InterCars odnotował 73,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 55,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Dekpol Dekpol zawarł umowę, na mocy której GRI, generalny realizator inwestycji, powierzył spółce zaprojektowanie i wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni zabudowy ok. 6 300 m2 oraz placów utwardzonych i dróg dojazdowych o powierzchni 6 000 m2 w miejscowości Linowiec, podał Dekpol. >>>>  Rada nadzorcza Dekpolu wyraziła zgodę na utworzenie oddziału, w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska spółki (ZCP) oraz na założenie i objęcie przez Dekpol udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na potrzeby przyszłego aportu ZCP, podał Dekpol. >>>>  Torpol Torpol odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa Torpol posiadała na koniec II kwartału portfel zamówień o wartości niemal 2,55 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Torpol koncentruje się na utrzymaniu wartości portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1,2-1,5 mld zł. >>>>  PlayWay PlayWay (inwestor) zawarł umowę inwestycyjną z trzema osobami fizycznymi dotyczącą objęcia nowych udziałów w spółce President Studio (wspólnicy), podała spółka. >>>>  Monnari Trade Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade. >>>>  Gino Rossi Nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki
Simple Creative Products przez Miss Class sp. z o.o. – spółki zależnej
Monnari Trade – ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade
S.A. wymaganych przez PKO Bank Polski, podało Gino Rossi. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek  Pekabex Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, ma umowę z PDC Industrial Center 94 na wybudowanie budynków magazynowo-logistycznych z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi obejmującymi infrastrukturę, drogi i parkingi itp. w Sękocinie Starym. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet za wykonanie umowy wynosi 15 530 000 euro bez VAT. >>>>  FFiL Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 15,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Elektrotim Elektrotim odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 6,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa TXM  Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza spadek o 12% w skali roku, podała spółka. >>>>  UniCredit Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating UniCredit (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie 'BBB’, krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie’ F-2′ oraz viability 'bbb’, podała agencja. Potwierdzono również ratingi emisji (w tym ratingi Tier 1). >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych British Automotive Holding British Automotive Holding (BAH) sprzedał 416 samochodów w sierpniu 2018 r., co oznacza wzrost o 125% r/r, podała spółka, przedstawiając dane
szacunkowe. >>>>  TIM Przychody TIM wzrosły o 9,7% r/r do 64,35 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień br. przychody wzrosły o 18,6% do 487,9 mln zł. >>>>   Redan Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 48 mln i była 1% niższa w skali roku. Narastająco, sprzedaż grupy wyniosła ok. 370 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje  Protektor  Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. >>>>   PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zostało strategicznym dostawcą gazu dla polskiej spółki zależnej od Commercial Metals Company – globalnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem, produkcją oraz przetwórstwem stali, podało PGNiG. >>>>  Atlas Estates Atlas Estates odnotowało 3,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Selena FM Selena FM zakończyła wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach i w tym roku planuje także wdrożenia w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje, podała spółka. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień między firmowych. >>>>   T-Bull T-Bull powinien się „lada chwila” pojawić z grą „Top Speed” na pierwszym chińskim sklepie z grami, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. >>>>   Skarbiec Holding Skarbiec Holding – w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, wprowadzającym limit wysokości opłaty stałej za zarządzanie od 3,5% w 2019 r. do 2% w 2022 r. – zamierza zwiększać aktywa organicznie oraz poprzez przejęcia, kontynuować poprawę wyników inwestycyjnych funduszy oraz wprowadzić optymalizację kosztową, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>   Colian Zarząd grupy Colian zdecydował o całkowitym zaprzestaniu stosowania w produkcji jaj pochodzących z chowu klatkowego. Zmiany wejdą od 1 stycznia 2019 r, i obejmą wszystkie produkty, zawierające w składzie surowce jajeczne, podała spółka. >>>>   Aplisens Aplisens zawarł umowę, na podstawie której nabywa 100% udziałów spółki Czah-Pomiar od osoby fizycznej – jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki za max. 9,2 mln zł, podała spółka. >>>>