Krezus Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował – na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus, podała Giełda. >>>>  Altus TFI Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 13 377 060 327,86 zł na koniec lipca, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 13 764 527 182,07 zł. >>>>  Murapol Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 2,04 ha przy ul. Pachońskiego w Krakowie od Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków z uwagi na wady prawne nieruchomości, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Pfleiderer Group Podmioty, którym doradza i którymi zarządza Strategic Value Partners LLC (SVP) nie odpowiedzą na zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Pfleiderer Group, podała spółka. >>>>   Kogeneracja Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 17,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 87,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Grupa TXM Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do lipca roku poprzedniego, podała spółka. >>>>  TXM zakończył negocjacje z PKO Bankiem Polskiem i ING Bankiem Śląskim oraz podpisał term sheet w sprawie warunków finansowania na kolejne 12 miesięcy, podała spółka. >>>>  LUG LUG odnotował 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>>  Redan Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 49 mln i była 2% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła ok. 322 mln zł i była niższa o ok. 1% w skali roku, podał Redan. >>>>  CEZ CEZ odnotował 388 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7 745 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  – CEZ podtrzymał prognozę wypracowania 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz 51-53 mld CZK EBITDA w 2018 r., podała spółka. >>>>  UniCredit UniCredit odnotował 1 024 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 945 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  Emperia Holding Stokrotka, spółka zależna Emperii, osiągnęła w lipcu 2018 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 225 mln zł i były one wyższe o ok. 6,7% r/r, podała Emperia. >>>>  CDRL CDRL zanotowało w lipcu br. 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,5 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 2% r/r i wzrostowi o 20% r/r. >>>>