Altus TFI Altus TFI odnotowało 22,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 21,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 28,14 mln zł wobec 28,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,97 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 91,6 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 20,07 mln zł wobec 21,34 mln zł zysku rok wcześniej.  Ronson Development Ronson Development Partner 2 – spółka zależna Ronson Development – podpisała umowę z Hochtief Polska na wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego na 268 lokali w Poznaniu w ramach projektu Grunwald2, podał Ronson. Wartość umowy to 59,5 mln zł netto. „Przedmiotem umowy jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z jednym lokalem usługowym, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z dojazdami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 5/7” – czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie należne Hochtief Polska z tytułu realizacji umowy wynosi 59 500 000 zł, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. Echo Investment Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 81 mieszkań w kwietniu 2018 r. wobec 86 mieszkań sprzedanych w kwietniu 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie zawarto z klientami 13 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, w porównaniu do 6 umów ostatecznych zawartych w kwietniu 2017 r. >>> Zobacz też rekomendacje    Gino Rossi Sprzedaż Gino Rossi spadła w kwietniu br. o 21,4% r/r i wyniosła 14,4 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż spadła o 17,3% r/r do 50,2 mln zł. >>>>   PlayWay PlayWay zawarł umowę licencyjną z Ford Motor Company, poinformowała spółka. >>>>   Pragma Inkaso  Pragma Inkaso podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 65 000 obligacji serii G, poinformowała spółka. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. >>>>  TXM Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w kwietniu 2018 r. wyniosła ok. 32 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. W ujęciu narastającym, sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 105 mln zł i była 3% wyższa niż w roku poprzednim. >>>>   LUG LUG odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka prezentując szacunkowe dane. >>>>  Auto Partner Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 100,7 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 39,32% r/r, podała spółka. >>>>  AC SA AC SA odnotowało 10,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 8,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Hawe Hawe Telekom i białoruska firma National Traffic Exchange Center (NTEC) uruchomiły na granicy polsko – białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM, poinformowała spółka. To kolejny po Frankfurcie nad Menem międzyoperatorski punkt styku w ofercie polskiej firmy, który zwiększy możliwości w zakresie obsługi ruchu internetowego oraz świadczenia usług transmisji danych dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych, dodano. >>>>  Nestmedic Nestmedic przyjął strategię grupy na lata 2018-2023, w której zidentyfikował do 20 rynków, na których zamierza podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami i sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu Pregnabit. Spółka zakłada, że udział eksportu w przychodach grupy przekroczy 90% na koniec roku obrotowego 2023 r., a marża EBITDA sięgnie 50-60%. >>>>   Dom Development Marcin Drobek został powołany na prezesa Dom Development Construction – nowej spółki zależnej Dom Development, podał deweloper. >>>>   CDRL CDRL zanotowało w kwietniu 13,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,7 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Przekłada się to na wzrost o odpowiednio 7% i 69% r/r. >>>>  Fabryki Mebli Forte Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 54 405 170,89 zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka. >>>>  PKP Cargo Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca. >>>>    Budimex Budimex zawarł umowę z KGHM Polska Miedź na budowę kwatery południowej OUOW Żelazny Most – etap I (faza 1,2,3), podała spółka. Wartość umowy to 578 mln zł netto. >>>>   PGE Minister Środowiska wydłużył koncesję wydobywczą dla tzw. Pola Bełchatów w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), do 31 grudnia 2026 r., podała spółka. Przedłużenie nie wiąże się z powiększeniem obszaru działalności kopalni. >>>>   Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali zmieniło lokalizację inwestycji z dzielnicy Rembertów w Warszawie na Pruszków, a termin jej realizacji przesunął na koniec września 2019 r., podała spółka. >>>>   Vindexus Giełda Praw Majątkowych Vindexus w najbliższym czasie zdecyduje o ewentualnej dalszej współpracy z firmą pożyczkową SuperGrosz, poinformował prezes Jan Kuchno. Spółka planuje, że w 2018 roku zwiększy r/r wartość nabywanych portfeli wierzytelności.>>>>   Asseco SEE   Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ocenia, że do końca roku mogłoby sfinalizować dwa przejęcia: Necomplus – spółki z grupy Asseco oraz zagranicznego podmiotu z branży płatności, poinformował prezes Piotr Jeleński. >>>>   Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ocenia, że do końca roku mogłoby sfinalizować dwa przejęcia: Necomplus – spółki z grupy Asseco oraz zagranicznego podmiotu z branży płatności, poinformował prezes Piotr Jeleński. >>>>  PKN Orlen PKN Orlen skrócił do 8 maja br. ( z 21 maja) okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestora indywidualnego, poinformowała spółka. W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji. >>>>    ZUE ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu na II odcinek przebudowy trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 82,6 mln zł netto. >>>>   Famur, Kopex Sąd Rejonowy Katowice – Wschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Famuru oraz podział Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur, co oznacza, że spełniono prawny wymóg integracji i zakończono proces integracji operacyjnej, podał Famur. >>>>  Asbisc Enterprises Plc Akcjonariusze Asbisc Enterprises Plc podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka. >>>>   Gorenje Gorenje otrzymało trzy wiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z siedzibami w Azji, podała spółka. >>>>    Mirbud Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia, spółkę zależną Mirbudu, na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 15,9 mln zł brutto, podano także. >>>>   Grupa OEX Tell, spółka należąca do Grupy OEX, podpisała czteroletnią umowę dzierżawy, na podstawie której przejmie od 1 lipca zarządzanie 48 punktami sprzedaży od Orange Retail, spółki zależnej Orange Polska, poinformował członek zarządu OEX Rafał Stempniewicz. >>>>    CD Projekt Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego. >>>>