ZE PAKZarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. „W podjętej uchwale zarząd spółki postanowił zaproponować dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w 2017 roku w wysokości 90 636 796,27 zł, w następujący sposób:a) kwotę 60 988 256,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 1,20 zł,b) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki” – czytamy w komunikacie. Według spółki zaproponowana kwota dywidendy stanowi 67,29% osiągniętego w 2017 roku zysku netto. Infoscan Infoscan zarejestrował spółkę zależną Infoscan LLC w rejestrze spółek stanu Delaware (USA), poinformowała spółka. „Rejestracja spółki pozwala emitentowi na przeprowadzenie działań formalnych, związanych z rozpoczęciem drugiego etapu pilotaży prowadzonych we współpracy z amerykańskimi klinikami snu i startem testów w kolejnych klinikach z USA” – czytamy w komunikacie. Rejestracja spółki zależnej ma istotne znaczenie w kontekście przygotowań Infoscan do wejścia na strategiczny rynek USA, co może mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe spółki w najbliższym okresie, podano również >>> Zobacz też rekomendacje    Ronson Development Ronson Development miał na koniec I kwartału ukończonych 275 lokali, które nie zostały przekazane klientom, z czego 148 o wartości 65,5 mln zł było już sprzedanych, poinformowała spółka. „Większość tych lokali zostanie przekazana klientom w ciągu II kwartału” – powiedział dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski podczas prezentacji wyników. Ronson Development SE odnotował 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec
5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Atal Atal rozpoczął sprzedaż 128 mieszkań i 2 lokali usługowych w III etapie Osiedla Warszawa w warszawskich Włochach, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania III etapu inwestycji Osiedle Warszawa to I kw. 2020 roku. W dwóch budynkach, na które składa się trzeci etap Osiedla Warszawa, powstanie 128 mieszkań o szerokiej gamie metraży – od 39,37 m2 do 110,15 m2. Będą to lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe oraz jedna kawalerka, podano.  Enea Grupa kapitałowa Enea miała wstępnie 240 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 2 989 mln zł przychodów oraz 702 mln zł EBITDA za I kwartał 2018 roku, podała spółka. >>>>  Alior Bank Alior Bank zmienił podejście księgowe do ujmowania kosztów z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji oraz fundusz gwarancyjny banków w stosunku do roku ubiegłego. W efekcie w ciężar kosztów I kwartału 2018 r. bank rozpoznał łącznie 54,66 mln zł składki, podała instytucja. >>>>    PCM Prime Car Management (PCM) odnotował 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Asbisc Enterprises Asbisc Enterprises odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,55 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   LUG LUG odnotował 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ING Bank Śląski ING Bank Śląski odnotował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 11,7% w skali roku i o 3,3% w ujęciu kwartalnym do 91,37 mld zł na koniec I kw. br. Wskaźnik NPL wzrósł do 3% w I kw. br. wobec 2,6% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej. >>>>  Altus TFI  Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 715 277 825,38 mln zł na koniec kwietnia, podało TFI. >>>>   Novaturas Novaturas odnotował 0,95 mln euro zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,14 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  British Automotive Holding Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) postanowiło, że z zysku netto w kwocie 61,83 mln zł za 2017 r. 38,23 mln zostanie przeznaczone do podziału między akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Oznacza to, że na dywidendę przeznaczono 80% zysku, a jej stopa wyniesie ponad 10%. >>>>    Vigo System Vigo System odnotowało 3,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Projprzem Dobra sytuacja Projprzem Makrum, w tym niskie zadłużenie i możliwość sprzedaży nieoperacyjnych aktywów, pozwala na wypłatę dywidendy bez negatywnego wpływu na plany rozwojowe spółki, poinformował prezes Piotr Szczeblewski. >>>>  GetBack EuroRating zmienił dodatkowe oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack z częściowej niewypłacalności – „selective default” (sd) na pełną niewypłacalność – „default” (d), poinformował GetBack. Jednocześnie EuroRating utrzymał rating nadany spółce na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną. >>>>  Global Cosmed Global Cosmed szacuje wstępnie 71,7 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBITDA grupy kapitałowej w I kwartale 2018 roku, podała spółka. >>>>   11 bit studios Bartosz Brzostek, członek zarządu 11 bit studios, złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, podała spółka. >>>>  Sprzedaż gry „Frostpunk” po 14 dniach od premiery jest 4 razy większa, niż w przypadku poprzedniego tytułu „This War of Mine” (TWoM), poinformował prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski. >>>>  11 bit studios pokaże „content plan” dla gry 'Frostpunk’ jeszcze w maju, poinformowali przedstawiciele spółki. Nadal rozwija także grę This War of Mine (TWoM). >>>>  11 bit studios pracuje nad nowym tytułem, który określa jako 'Projekt8′, zapowiedzieli przedstawiciele spółki. >>>>  11 bit studios chce realizować jednocześnie trzy 'coraz większe’ gry, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  Redan Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 50 mln zł w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r. >>>>   Griffin Premium RE Griffin Premium RE przystąpi do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych pod nazwą Quattro Business Park w Krakowie, wynika z komunikatu spółki. >>>>  Vigo System Vigo System podtrzymuje cel 50-procentowego wzrostu sprzedaży, do 40 mln zł w tym roku, poinformował prezes Adam Piotrowski. >>>>   PKP Cargo PKP Cargo miało 1 215,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 63,3 mln zł EBIT i 35,6 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>   Rafako Rafako pracuje nad przygotowaniem trzech prototypów pojazdów elektrycznych i chce, by przynajmniej jeden z nich był do końca tego roku gotowy do testów, poinformował ISBnews lider projektu Michał Maćkowiak. >>>>