Dystans do średniej pod względem PKB i konsumpcji zmniejszył się dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu.