psav zdjęcie główneW toku postępowania – które prowadzono od listopada 2017 roku – KNF ustaliła, że w okresie od stycznia 2014 r. do końca maja 2015 roku spółka stosowała niesymetryczne ustawienie parametru „deviation” w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant (gdzie zagwarantowano, że realizacja zlecenia nastąpi po cenie zawartej w zleceniu).
Skutkowało to tym, że broker realizował zlecenia klientów (w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego) w sposób korzystny dla siebie (jako drugiej strony transakcji), a odrzucał zlecenia w przypadku zmiany ceny w sposób korzystny dla klienta (powyżej ustalonego parametru).
„Ponadto w odniesieniu do określonej kategorii klientów podlegających obserwacji przez dział tradingu brokera, jako narzędzie służące dodatkowej weryfikacji ceny w złożonych przez nich zleceniach, X-Trade Brokers stosował ustawiony na jednej z platform transakcyjnych tzw. parametr delay, powodujący w praktyce wstrzymywanie egzekucji zleceń takich klientów na czas określony tym parametrem wyrażony w milisekundach” – dodano w komunikacie KNF.
Dodatkowo Komisja ustaliła również m.in., że X-Trade Brokers nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru „deviation”.
W komunikacie KNF oceniła, że działania X-Trade Brokers zaburzały równowagę stron transakcji w sposób niekorzystny dla klientów. Dodano, że potencjalni klienci nie otrzymali ponadto rzetelnej, zrozumiałej i kompletnej informacji w zakresie dokładnego sposobu wykonywania ich zleceń.
„Tylko taka informacja zapewnia bowiem potencjalnemu klientowi najpełniejszą, czyli zgodną z jego najlepiej pojętym interesem wiedzę umożliwiającą podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej i daje podstawy do rzetelnej oceny świadczonej usługi maklerskiej” – dodano.
Kara dotyczy działalności XTB w modelu market maker na rynku forex, gdzie broker był wystawcą instrumentów finansowych na platformie transakcyjnej oraz odpowiadał za bieżące kwotowanie ich cen. XTB monitorował odchylenia cenowe zapewniając, aby ceny transakcyjne nie odbiegały znacząco od cen instrumentów bazowych.
Na zamknięciu wtorkowej sesji kurs XTB spadł o 5,1 proc. do 5,22 zł.
>>> Polecamy: Dzień upokorzenia Chin. Rynek ignoruje prawdziwą wojnę celną i popełnia błąd