Gotowość złożenie podpisu pod listem intencyjnym powołującym Fundusz Trójmorza zadeklarowało 6–7 krajów regionu (…). Fundusz Trójmorza ma dawać kapitał dla transgranicznych inwestycji w regionie. Inicjatywa ma charakter polityczny, ale sam fundusz ma działać zgodnie z rachunkiem biznesowym (…)