psav zdjęcie główneSTOPA BEZROBOCIA, PODAŻ PIENIĄDZA
W poniedziałek o godz. 14.00 Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 za sierpień.
We wtorek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny poda dane o stopie bezrobocia w sierpniu. Według MRPiPS stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc. vs. konsensus 5,9 proc. i wobec 5,9 proc. w lipcu
BILANS PŁATNICZY, PLAN PODAŻY NA CZWARTY KWARTAŁ
W piątek o godz. 14.00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym i zadłużeniu zagranicznym w drugim kwartale.
Również w piątek Ministerstwo Finansów opublikuje plan podaży obligacji w czwartym kwartale.
Zdaniem ekonomistów z PKO BP, publikacja kalendarza aukcji obligacji w czwartym kwartale powinna wzmacniać scenariusz stabilizacji rentowności na krótkim końcu krzywej w okolicach 1,60 proc.
„Spodziewać się można, że MF wyemituje papiery za 21-25 mld PLN. Biorąc pod uwagę dobre wykonanie budżetu państwa i ostatnią decyzję o odwołaniu aukcji bardziej prawdopodobna wydaje się podaż bliższa dolnemu ograniczeniu przedziału. W tym kontekście warto wspomnieć, że w październiku zapadają obligacje i wypłacane będą odsetki o wartości 16 mld PLN” – napisano w raporcie.
WYNIKI SPÓŁEK
W tym tygodniu wyniki finansowe opublikują m. in. Playway, Vistula oraz Getin Noble Bank.
W UBIEGŁYM TYGODNIU
W ubiegłym tygodniu WIG20 wzrósł o 1,1 proc., mWIG40 zyskał 0,8 proc., sWIG80 zwyżkował o 0,3 proc., a WIG poszedł w górę o 1,1 proc. Był to pierwszy tydzień od przełomu lipca i sierpnia, w którym wzrosty zanotowały wszystkie cztery główne indeksy.
W minionym tygodniu złoty osłabił się wobec euro o mniej niż 0,1 proc. oraz umocnił wobec dolara o 0,6 proc.
Z najnowszych prognoz makroekonomicznych agencji Fitch opublikowanych w piątek wynika, że agencja podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 do 4,8 proc. z 4,4 proc., a na 2019 do 3,6 proc. z 3,4 proc. Jednocześnie Fitch spodziewa się stopniowego hamowania polskiej gospodarki i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp proc. w II poł. 2019 r.
Z raportu agencji ratingowej Moody’s z 19 września wynika, że agencja podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 5,0 proc. z 4,3 proc. szacowanych na początku kwietnia. Prognozy wzrostu PKB na 2019 r. podwyższono do 4,2 proc. z 4,0 proc.
„Odreagowanie na globalnych rynkach w połączeniu z komunikatem Moody’s oraz odwołanie aukcji zamiany przez MF przełożyło się na poprawę wycen krajowego długu. W efekcie, na przestrzeni tygodnia krajowa krzywa dochodowości obniżyła się o 6, 3 i 1 pb. dla odpowiednio 2L, 5L i 10L” – napisano w raporcie Santander Bank Polska.
W ubiegłym tygodniu GUS podał dane o wynagrodzeniach, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w sierpniu.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku wyniosło 4798,27 zł, co oznacza wzrost rdr o 6,8 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 3,4 proc.
Produkcja przemysłowa w sierpniu 2018 r. wzrosła o 5,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc.
Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2018 r. wzrosła o 9,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc.
W minutes z wrześniowego posiedzenia RPP podano, że Rada Polityki Pieniężnej ocenia, iż inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5 proc. Rada podtrzymuje, że stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, jednocześnie wspierając wzrost PKB i inwestycji.
Ministerstwo Finansów podało w komunikacie z 18 września, że nie zorganizuje zaplanowanego na 20 września przetargu zamiany obligacji skarbowych.
MF szacuje, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia wyniosło 948,9 mld zł, czyli o 2,4 mld zł (0,3 proc.) więcej mdm.