Jest jednym z ważniejszych oręży w walce z ewentualnym krachem. W 2009 r. Polsce bardzo pomogło to, że nie byliśmy w strefie euro. Mieliśmy własną walutę, która mogła się bardzo elastycznie dostosowywać do sytuacji kryzysowej. Bez sztywnego kursu powiązanego z euro czy wynikającego z polityki ECB…