Jak powstał kryzys w 2008 roku? Pokazane na przykładzie hipotetycznego „Baru u Helgi”. Język polski wymagany.