psav zdjęcie główneJak poinformowała spółka w komunikacie, w związku z istotnymi zmianami w składzie personalnym w organach korporacyjnych spółki GetBack, osoby wchodzące w skład tych organów, nie miały wystarczająco dużo czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack SA oraz przygotowanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Raport roczny za 2017 r. nie może być też opublikowany z uwagi na brak opinii firmy audytorskiej. Opinia ta ma być sporządzona w terminie późniejszym.
Spółka poinformowała także w komunikacie, że zarząd GetBacku podjął 30 kwietnia „decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów (tj. w szczególności analiz, planów, wniosków, etc.) związanych z restrukturyzacją spółki”. Decyzja ta jest podyktowana – jak podano – „potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy i kontrahentów spółki”.
„Zarząd Emitenta kierując się zatem dobrem Spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności Spółki” – napisano w komunikacie.>>> Czytaj też: Fiskus namierzył ok. 5 tys. podmiotów. Chodzi o wyłudzenia VAT