Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło do Urzędu Konkurencji i Konsumenta zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku kredytów hipotecznych.
Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi średnio 4,50% zaś w większości Państw UE nie przekracza 2,50%