Zysk operacyjny wyniósł 15,54 mln zł wobec 14,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,83 mln zł w III kw. r.fin. 2017/2018 wobec 20,17 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. r.fin. 2017/2018 (1 kwietnia – 31 grudnia 2017) spółka miała 35,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 30,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 66,44 mln zł w porównaniu z 54,72 mln zł rok wcześniej. „Negatywny wpływ na osiągnięte wyniki miał kurs USD/PLN. Wynika to z tego, że Grupa zdecydowaną większość przychodów osiąga w dolarze amerykańskim, podczas gdy koszty ponosi w dolarze (głównie koszty infrastruktury informatycznej) i złotym (np. koszty pracy). Bardzo dynamiczne wzrosty wyników spółka notuje praktycznie od 2010 roku, kiedy spółka rozpoczęła działalność w modelu SaaS i po raz pierwszy wypracowała pozytywny wynik EBITDA. Na bardzo stabilnych poziomach utrzymują się takie wskaźniki jak churn (wskaźnik odejść), czy ARPU (średni przychód na abonenta). Dlatego kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wyniki finansowe LiveChat Software jest liczba klientów rozwiązania 'LiveChat'” – czytamy w komentarzu zarządu. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r.fin. 2017/2018 wyniósł 35,33 mln zł wobec 30,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. (ISBnews)